X
מצוין!
הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה! הנייר נוסף לתיק האישי בהצלחה!
ביטול אישור

בורסה גרף מקבוצת קו מנחה BIZPORTAL

חברת בורסהגרף מקבוצת קו מנחה הוקמה בשנת 2000 ע"י אייל גורביץ', גיורא אלון וחברת קו-מנחה במטרה לעסוק בניתוח טכני ולשמש כמוקד ידע מקצועי ומוביל בישראל בתחום זה.


מהו ניתוח טכני

ההגדרה המקצועית של השיטה היא "חקר פעילות השוק, בהתבסס על גרפים ככלי עבודה מרכזי, למטרת חיזיון של מגמות מחירים עתידיות". כלומר, מדובר בשיטה המספקת מגוון רחב של כלים וגישות שעמדו במבחן הזמן, ומטרתה לאפשר למשקיע לבצע פעולות בנקודות ובמקומות בהן נוטים הסיכויים לטובתו תוך צמצום מרכיב הסיכון באופן משמעותי.


פעילויות החברה ושירותיה

פיתוח והפעלת אתר בורסהגרף שהינו חלק מקבוצת אתרי Bizportal
האתר מיועד לקהל הרחב והמקצועי והוא עוסק בניתוח טכני. באתר ניתן למצוא סקירות טכניות עדכניות, גרפים של מניות ומדדים,
כלים טכניים שונים וכיתת לימוד להקניית ידע בסיסי בתחום הניתוח הטכני.

פיתוח מערכת בורסהגרף לניתוח טכני
מערכת תוכנה מקצועית לניתוח טכני. בורסהגרף הינה התוכנה המובילה והמקצועית בישראל בתחום ניתוח טכני, גרפי והיסטורי של ניירות ערך.

הכשרה בתחום הניתוח הטכני – לחברות ולקהל הרחב
קורסים ממוקדים המתקיימים במשרדי הלקוח לעובדי החברה או ללקוחותיה על פי תכנית מוגדרת ולוח זמנים מותאם.
כמו כן אנו מקיימים קורסים בשיתוף מכללת מגמות וגופים אחרים.

בניית עמודי אינטרנט כמידע למשקיע
אנו עוסקים בבניית עמודי אינטרנט עבור אתרים של חברות ציבוריות. העמודים הכוללים נתונים טכניים ופיננסיים אודות מניית החברה,
העמודים מיועדים לציבור המשקיעים אשר מבקר באתר החברה ומעוניין לקבל מידע מהיר ועדכני על מניית החברה.

בעלי האחזקות בחברה:


קו מנחה

שירותי מידע ותקשורת בע"מ מקבוצת יפעת . קו מנחה הינה חברת התכנים הפיננסיים והתקשוב המובילה בישראל.


אייל גורביץ

מנתח טכני מזה למעלה מעשרים שנים. בעל רקורד מגוון בתחום כיועץ לחברות השקעה בשוק ההון, סיקר בעבר בורסות חו"ל עבור עיתון "הארץ". מרצה במכללות לשוקי הון בישראל.


גיורא אלון

מייסד החברה, שותף ומנהל הפעילות, עוסק בתחום הטכנולוגי, בפיתוח האתר, התוכנה והכלים הטכניים.לפרטים נוספים: info@bursagraph.co.il

*ברצוני לקבל פרטים ממכללת מגמות על קורסים חדשים של אייל גורביץ'!